วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

เหรียญหล่อหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พ.ศ.2534