วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เจ้าแม่กวนอิม วัดประดู่ฉิมพลี พ.ศ.2537