วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

เหรียญเสมาหัวโต อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2537