วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เหรียญเสมาหัวโต อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2537