วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พ.ศ.2536