วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

พระนางตรา อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497