วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

เหรียญพระพุทธประทานพร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2524