วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

เหรียญหล่อใบโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2534