วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พ.ศ.2536