วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

เหรียญปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พ.ศ.2528