วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2530