วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2532