วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2521