วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

เหรียญปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พ.ศ.2521