วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เหรียญปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พ.ศ.2521