วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พระปิดตาผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499