วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เหรียญอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พ.ศ.2541