วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เหรียญพัดยศ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2536