วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2520