วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

รูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อปอด วัดหัวป่า พ.ศ.2512