วันพุธ, 27 กันยายน 2566

เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2498