วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พระกลีบบัว เทพนิมิตร อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2496

25 ก.ค. 2019
373