วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พระแสงหิรัญตภาพ หลวงพ่อชื่น วัดควนหวาด พ.ศ.2505

10 ก.ย. 2020
797

ชื่อพระ : พระแสงหิรัญตภาพ
ชื่อหลวงพ่อ : หลวงพ่อชื่น
ประเภท : รุ่นแรก
วัด-ปี : วัดควนหวาด พ.ศ.2505
รหัส : No.31729
วันที่ออกบัตร : 10-09-2563
ชื่อเจ้าของพระ : โกเส็ง