วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พระพุทธมหาสมปารถนา หลวงพ่อดำ วัดนภาราม พ.ศ.2542

09 ก.ย. 2020
209

ชื่อพระ : พระพุทธมหาสมปารถนา
ชื่อหลวงพ่อ : หลวงพ่อดำ
ประเภท : รุ่นแรก เนื้อเงิน No.805
วัด-ปี : วัดนภาราม พ.ศ.2542
รหัส : No.31725
วันที่ออกบัตร : 09-09-2563
ชื่อเจ้าของพระ : Jun Hong Max