วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หนุมานแบกแท่น อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497

30 ส.ค. 2020
232