วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

หนุมานแบกแท่น อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497

30 ส.ค. 2020
197

ชื่อพระ : หนุมานแบกแท่น
ชื่อหลวงพ่อ : อาจารย์ชุม ไชยคีรี
ประเภท : เนื้อดินเผา
วัด-ปี : วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497
รหัส : No.31662
วันที่ออกบัตร : 30-08-2563
ชื่อเจ้าของพระ : Cheong Weng Hong