วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงพ่อผุด วัดพระมหาธาตุ พ.ศ.2494

27 ส.ค. 2020
264

ชื่อหลวงพ่อ : หลวงพ่อผุด
ประเภท : หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อดำ
วัด-ปี : วัดพระมหาธาตุ พ.ศ.2494
รหัส : No.31627
วันที่ออกบัตร : 27-08-2563
ชื่อเจ้าของพระ : ทวนทอง ธนนิมิตร