วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

สมเด็จโต หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน พ.ศ.2511