วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2517