วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2517