วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562