วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

รูปหล่อไต้ฮงโจวซือ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี พ.ศ.2529