วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เหรียญหล่อ พระพุทธเจ้าประทับราชสีห์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง พ.ศ.2536