วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เหรียญเสมาหน้าเลื่อน วัดช้างให้ พ.ศ.2511