วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สมเด็จ หลวงพ่อกวย วัดราชนัดดา พ.ศ.2515