วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

เหรียญปฏิหารย์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516