วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เหรียญปฏิหารย์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516