วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เหรียญปฏิหารย์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516

ชื่อพระ : เหรียญปฏิหารย์
ชื่อหลวงพ่อ : หลวงพ่อหมุน
ประเภท : รุ่น 2
วัด-ปี : วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516
รหัส : No.62/09/19/26796
เจ้าของพระ : KLE Amulet