วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507