วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

พระอู่ทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พ.ศ.2511