วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507