วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

เหรียญเสมาพุทธซ้อน รุ่นสร้างพิพิธภัณ์ 58 เนื้อเงิน เลข 7036