วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

พระนาคปรกผงเทพนิมิตร อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497

07 ก.ค. 2019
164