วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พระนางตรา อาจารย์ชุม ไชยคีรี พ.ศ.2497