วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516