วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ.ศ.2516