วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

รูปหล่อพระชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พ.ศ.2541

01 มี.ค. 2019
120