วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดคงคาเลียบ พ.ศ.2505