วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เหรียญนารายณ์แปลงรูป อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2537