วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระสมเด็จ วัดไชโยวรวิหาร พ.ศ.2521