วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เหรียญสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ พ.ศ.2515