วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เหรียญหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2507