วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เหรียญหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2507