วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562