วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562