วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

พระผงนะปถมัง อาจารย์ชุม ไชยคีรี ออกวัดดอนประดู่ จ.พัทลุง